Một bài thơ chưa in của nhà thơ Phạm Tiến Duật

08:00 19/08/2013

Đầu năm 2008, sau lần giỗ 49 ngày của nhà thơ Phạm Tiến Duật, tôi có nhận được cuốn "Tuyển tập Phạm Tiến Duật" bản đặc biệt do NXB Hội Nhà văn ấn hành với lời đề tặng của vợ nhà thơ - chị Nguyễn Thái Vân.

Ý kiến bạn đọc