Mấy bài thơ ít người biết của Thanh Tịnh và Nguyễn Bính

10:40 21/06/2019

Sinh thời, nhà thơ Trần Lê Văn có lần nói với tôi về một bài thơ chữ Hán của nhà thơ Nguyễn Bính chưa in ở đâu, mà ông vừa tìm lại được trong sổ tay của mình...

Ý kiến bạn đọc