Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo:

Ly kỳ một cuộc chữa bệnh bằng thơ

08:14 03/08/2018

Tôi đã chọn văn học nghệ thuật để dấn thân từ lúc trưởng thành. Và tôi đã trưởng thành, đã thành đối tượng, bạn bè của công chúng. Đó là cả niềm đam mê lý tưởng và niềm tin cuộc sống của tôi.

Ý kiến bạn đọc