Lớp vỡ lòng

08:14 25/08/2017

Ngót ngét trên dưới 60 năm về trước, ở ngay bên cạnh cây bưởi Cuổng Tung, trong vườn bà cô Tốc, có một lớp vỡ lòng. Đây là trường học đầu tiên của tôi. Gọi là trường cho nó oách, thực ra đây chỉ là một căn lều dựng tạm dùng làm lớp học.

Ý kiến bạn đọc