"Lãi" cả đời từ một lần "Thăm lúa"

11:45 05/10/2007

Nhiều thế hệ học sinh của chúng ta đã học giảng văn bài “Thăm lúa” của Trần Hữu Thung. Đó là một trong những bài thơ hay hồi kháng chiến chống Pháp.

Ý kiến bạn đọc