Ký giả ăn mày và nghĩa cử, tình thâm của Kiên Giang-Hà Huy Hà

08:16 20/10/2019

Giống như thơ của thi sĩ bậc thầy Nguyễn Bính hay các thi sĩ Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Đoàn Văn Cừ... thơ Kiên Giang nằm trong dòng chảy chân quê, mang đậm nét tinh thần văn hoá Việt Nam, mà riêng ông đó là văn hoá đất mới phương Nam.

Ý kiến bạn đọc