Nhà thơ Trần Quang Quý:

Không ai bứng tôi được khỏi cố hương

16:19 15/11/2019

Tôi không có ý định viết chân dung thơ Trần Quang Quý, dẫu tôi gần ông, biết ông từ ngày cả hai còn lăn lộn với báo chí. Hiểu về ông và thơ ông tương đối nhưng viết về ông đã có nhiều người và thú thực... quá khó. Bản thân "Thơ cao hơn hiểu biết của con người về thơ" (Thạch Quỳ), với thơ Trần Quang Quý càng thế.

Ý kiến bạn đọc