Khi nhà văn thi rớt… môn văn!

08:37 28/08/2015

Chuyện thật như bịa này xảy đến với nhà văn Đỗ Chu, người sau đó đã giành được các giải thưởng văn học danh giá, từ Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng ASEAN đến Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc