Huyền thoại âm nhạc Hoa Kỳ: Bob Dylan: Những câu hỏi "cuốn đi theo gió"

08:00 20/12/2012

Bob Dylan được coi là một trong những nhạc sĩ có nhiều ảnh hưởng nhất đối với đời sống tinh thần thế giới trong nửa sau của thế kỷ XX. Ông cũng là một ân nhân của dân tộc ta. Cùng với nhiều nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội khác như Noam Chomski, Howard Zinn, Joan Baez, Jane Fonda, Daniel Ellsberg…, ông đã góp phần quan trọng vào phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc