Chuyện làng văn nghệ

Huy Cận và mối sầu "thượng đẳng như lai"

08:00 16/09/2014

… A thân thể! một cái bình tội lỗi
Đất sơ sinh đã hóa lại bùn lầy…

Đọc hai câu thơ trên của ông, tôi thấy lạnh cả người .

Ý kiến bạn đọc