Kỷ niệm 150 năm sinh, 70 năm ngày mất của nhà bác học A.Yersin:

Hơn tất cả, ông là người Việt Nam

08:00 05/04/2013

Trong diễn văn của Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl đọc tại lễ kỷ niệm 150 năm sinh, 70 năm ngày mất của nhà bác học, nhà hoạt động xã hội nhân văn Alexandre Yersin tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa ngày 1/3 vừa qua, có đoạn: "không ở đâu dấu ấn của Yersin lại sâu sắc hơn ở Viện Pasteur Nha Trang, đúng ra là ở tất cả các Viện Pasteur trên toàn Đông Dương. Những dấu ấn của ông cũng được để lại ở Trường Đại học Y khoa Hà Nội..."...

Ý kiến bạn đọc