Hoạ sĩ Lê Lam: Một thời đã qua và bức tranh "Dừng lại"

08:00 17/12/2012

Trong những ngày chớm đông này, tôi về khu tập thể Thành Công - Hà Nội tìm gặp họa sĩ tài danh Lê Lam, người có bức tranh cổ động "Dừng lại!" nổi tiếng một thời. Tại đây, tôi đã được người họa sĩ già  giãi bày tâm sự về cuộc đời, sự nghiệp, cũng như bối cảnh ra đời một số tác phẩm mỹ thuật của ông ở miền Nam ngày ấy.

Ý kiến bạn đọc