Hãy yên lặng nếu không còn cách khác

08:00 27/09/2011

Thú thực, khi đọc các bản dịch thơ nước ngoài, bao giờ tôi cũng chuẩn bị cho mình một ý thức "gạn đục khơi trong", như thể bắt gặp một bông hoa tươi bên cạnh một cành lá gẫy, đón một ý hay trong một câu thơ vần điệu còn vụng về. Tôi biết: Người dịch đâu có được như người sáng tác. Họ phải trổ tài trên một cái nền thực, trước một đối tượng thực. Được vần mất ý, được ý lạc vần, rồi cái thần thái trong ngôn ngữ mỗi dân tộc một khác...

Ý kiến bạn đọc