Giáo sư Hoàng Tụy và quan điểm giáo dục khai sáng

15:52 04/08/2016

Giáo sư Hoàng Tụy hẹn tiếp tôi tại nhà riêng ở phố Đội Cấn "Chỉ 30 phút thôi nhé". Ngỡ ông bận đi dự một cuộc hội thảo quốc tế nào đó, nhưng khi tôi đến, ông đang ngồi bên máy vi tính với một cuốn sách bằng tiếng Pháp. Ông bảo đang chỉnh sửa, bổ sung một công trình toán học sắp được xuất bản.

Ý kiến bạn đọc