“Gái già xì tin” Nguyễn Thu Thủy: Từ văn chương đánh đường sang biên kịch

08:40 30/07/2020

Văn là người. Ngồi với Nguyễn Thu Thủy tôi nhận ra, kịch bản cũng là người. Dường như những người trẻ trong văn và trong phim của chị ánh xạ từ chị và “đồng bọn” mà ra, không chạy đâu cho thoát.

Ý kiến bạn đọc