GS. NSND Trần Bảng - Đạo diễn Trần Lực: “Vừa là cha con, vừa là đông nghiệp”

09:45 23/11/2007

GS. NSND Trần Bảng đã tuổi ngoài 80. Theo Nhà nước quy định thì ông cũng ở tuổi nghỉ hưu đã vài chục năm có lẻ rồi. Vậy mà gặp ông cũng không dễ chút nào. Ông vẫn thường xuyên vắng nhà, đi thỉnh giảng cho các lớp nghệ thuật sân khấu. Ngoài ra ông còn kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Trung tâm bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc.

Ý kiến bạn đọc