Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (1820-2020)

Dùng "Chữ cải tiến" viết lại "Truyện Kiều", được không?

08:13 17/04/2020

Việc PGS. TS Bùi Hiền chia sẻ đã hoàn thiện tác phẩm "Truyện Kiều" bằng 3 loại chữ (chữ Nôm, chữ Quốc ngữ, chữ cải tiến) và mong muốn được xuất bản thành sách trong năm 2020 đã khiến dư luận băn khoăn.

Ý kiến bạn đọc