Đồng chí Lê Duẩn và những ngày "nằm vùng" ở Bến Tre

11:46 12/01/2011

Anh Tươi nói: "Ông Ba Lê Duẩn gởi lời thăm vợ chồng mầy". Sáu Lùn ngớ ra, mình chưa hề quen tên người này bao giờ? Lục vấn ký ức mãi anh mới nhớ ra lần đầu viết thư cho bác Chín ký, viết hai chữ nho "tam chi", bác bảo bỏ chấm đầu chữ chi. Thì ra: tam là Ba, chi không có chấm đầu là chữ Z.

Ý kiến bạn đọc