Đi tìm người viết câu hát “giận mà thương”

08:23 23/11/2018

Bây giờ nhắc đến tên nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, chắc nhiều người không biết, đặc biệt là lớp trẻ được sinh ra sau ngày đất nước thống nhất. Nhưng nếu nhắc đến hai bài hát “Giận mà thương” và “Trông cây lại nhớ đến Người” thì chắc nhiều người biết, nhiều người thuộc và chắc chắn nhiều người thích.

Ý kiến bạn đọc