Đạo Người trong quan niệm của "Thầy của nhiều thầy"

08:00 25/01/2013

Giáo sư Cao Xuân Huy đã trân trọng xếp ông vào hàng nhà lý học (tư tưởng, triết học) xuất sắc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Trong hồi ký của mình, Giáo sư Đặng Thai Mai - người vừa là học trò, vừa là con rể của ông, đã viết: "Người có công lớn trong việc rèn luyện cho tôi một phương pháp suy nghĩ, phương pháp làm việc chính là thầy Cử Hồ. Tôi thực lòng xem thầy là người cha thứ hai của mình".

Ý kiến bạn đọc