Danh nhân Đào Tấn: Một đời không ít thăng trầm...

08:16 05/08/2019

Đào Tấn (1845 - 1907) - Danh nhân Văn hoá, nhà thơ, soạn giả tuồng nổi tiếng, ông quan triều Nguyễn tận trung với nước, tận hiếu với dân - đã đi vào cõi vĩnh hằng cách đây hơn một trăm năm...

Ý kiến bạn đọc