Cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và đạo lý “Vô sư trí vi tôn”

12:26 27/05/2016

Xưa nay, nói đến giáo dục chính là nói đến con người, điều này ai cũng biết, thế nhưng, giáo dục như thế nào để có được những con người không chỉ có kiến thức mà còn có nhân cách làm người - đó mới là vấn đề quan trọng. Và, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến những lần trò chuyện với cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh về vấn đề này...

Ý kiến bạn đọc