Cuốn sách của người y sĩ phương Tây đầu tiên trong phủ Chúa Nguyễn

08:01 28/03/2016

Có lẽ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) là vị Chúa Nguyễn đầu tiên sử dụng một người phương Tây làm thầy thuốc riêng cho mình. Jean Koffler là một giáo sĩ dòng Tên (Jésuite), sinh ở Prague (Tiệp Khắc) ngày 19-6-1711. 

Ý kiến bạn đọc