Cuộc hành quyết trước cổng Hoả Lò cách đây 93 năm

10:30 11/11/2006

Trước cửa nhà tù Hỏa Lò ngày 24 tháng 9 năm 1913, trong 4 phút rưỡi, thực dân Pháp đã chặt đầu 7 người Việt Nam yêu nước.

Ý kiến bạn đọc