Công bố tập bản nháp khổng lồ của Flaubert

15:30 18/05/2009

Văn đàn thế giới từng biết đến không ít trường hợp nhà văn kỳ công viết đi viết lại tác phẩm của mình tới dăm bảy lần (như Lev Tolstoy khi viết thiên tiểu thuyết "Chiến tranh và hòa bình"), song kỷ lục viết lại nhiều lần nhất có lẽ thuộc về văn hào Pháp Gustave Flaubert (1821-1880).

Ý kiến bạn đọc