Nhà văn Từ Kế Tường:

Còn những bóng mưa tan trong mắt

09:52 11/01/2018

Những vần thơ lãng đãng gieo rắc, quyện chặt áng văn Từ Kế Tường. Truyện ông dành cho tuổi hoa mộng. Tuổi đã biết yêu, tuổi đã chớm buồn. Ngả bóng về chiều, khoảng trời xanh trong ông vẫn còn đó, xốn xang bao dấu niệm xa xưa...

Ý kiến bạn đọc