Cõi phù sinh của Khiêm

10:45 10/12/2020

Tôi chọn chữ "Cõi phù sinh của Khiêm" cho tựa đề bài viết về triển lãm "tobe continued" đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh của họa sĩ Tạ Đình Khiêm. Khiêm và tranh của anh có một sự đối thoại mạnh mẽ vào cõi kiếp ấy. Phù sinh tự tại mà không ngắn ngủi. phù sinh nhưng không vô định. phù sinh mà còn tiếp... Ấy là con đường nghệ thuật Khiêm đã và sẽ mãi đi.

Ý kiến bạn đọc