Có một nhà thơ trong một nhà thư pháp

08:00 17/04/2017

Vào một ngày đầu Xuân Đinh Dậu, tôi và nhà báo Trần Đình Bá đến chúc Tết nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách. Đây là lần đầu tiên hai người nổi tiếng gặp nhau. Ông Bá mang đôi lọ hoa bằng gỗ bách xanh, quý vật xứng với quý nhân, tặng cụ Bách. Và cũng ngầm một lời chúc cụ như tùng, như  bách - quý hiếm và vòi vọi non cao.

Ý kiến bạn đọc