Có một bí thư tỉnh ủy như thế

08:28 10/10/2017

Vòng vo chuyện xưa chuyện nay thế nào mà cuộc "trà dư, bia hơi hậu" với mấy người bạn văn chương, báo chí, chúng tôi lại nói nhiều đến Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An một thời - ông Trương Đình Tuyển! 

Ý kiến bạn đọc