"Cô độc" Uông Triều - Sống đúng bản ngã, chết cho tư tưởng

08:22 14/03/2020

Nối tiếp “Tưởng tượng và dấu vết”, “Người mê”, thì “Cô độc” vẫn là cuốn tiểu thuyết mà Uông Triều tiếp tục hành trình khám phá, giải phẫu tâm lí con người với những tầng vỉa sâu hơn, khó nắm bắt hơn...

Ý kiến bạn đọc