Chuyện về bài thơ đầu đời được in Báo Văn nghệ

08:00 17/11/2015

Nhanh thế, mới đó đã 47 năm. Bài thơ tôi viết năm 16 tuổi, mạnh dạn gửi đến Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Thời gian ngắn sau, tôi lên đường nhập ngũ và đi vào mặt trận…

Ý kiến bạn đọc