Chuyện ở sân vườn nhà tôi

07:32 22/05/2020

Nhà tôi có một sân vườn trước cửa. Sân vườn nhà tôi không có cây Bonsai, cây thế, cây cảnh, nhưng có cây xanh, có nhiều bóng mát. Mỗi góc vườn, mỗi gốc cây là một kỷ niệm, một con người, một cuộc đời, một nỗi nhớ đầy vơi!

Ý kiến bạn đọc