Chuyện lạ và những kỷ lục của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

09:56 12/10/2010

Lưu Hữu Phước (1921-1989) là một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX. Cuộc đời và tác phẩm của ông gắn bó mật thiết và có tác động to lớn đối với cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân ta. Nhiều bài hát do ông sáng tác đã trở thành những khúc tráng ca bất hủ, xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận văn nghệ.

Ý kiến bạn đọc