Chuyện ít biết về tác giả ‘Sống như anh”

08:00 04/05/2015

Ngày 15/10/1964, người thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Trỗi đã làm nên một sự kiện chấn động thế giới. Bác Hồ viết: "Chí khí lẫm liệt của anh hùng Trỗi là một tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước...".  

Ý kiến bạn đọc