Mùa Vu Lan báo hiếu

Chữ hiếu và thực hành “Đạo hiếu”

07:52 10/08/2019

Hơn 20 năm nghiên cứu tâm linh, nghiên cứu về thiền và đạo Phật, nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã từng bước, bằng nhiều hình thức như nói chuyện, thuyết giảng, viết sách… đã chia sẻ những góc nhìn, cách kiến giải đầy sức thuyết phục về nguồn gốc của những hạnh phúc hay khổ đau của kiếp người.

Ý kiến bạn đọc