Chợ tỉnh Thanh, ngày ấy...

08:00 06/09/2013

Ngôi Chợ Tỉnh ở ngay trước nhà của gia đình tôi, nay không còn dấu vết gì nữa vì cũng đã được tiêu thổ để kháng chiến. Nhiều thế hệ con dân Thanh Hóa sau này không còn nhớ và không biết đến ngôi Chợ này, mặc dầu có những gia đình, người dân của khu phố mới (Đinh Công Tráng kéo dài) hiện đang hàng ngày sinh sống trên nền ngôi chợ cũ… Không thể quên được hình ảnh cùng những kỉ niệm thân thương, những con người, những địa phương, những đóng góp quan trọng và đặc biệt của thành phố, của tỉnh ta trong một thời điểm lịch sử quan trọng và đặc biệt...

Ý kiến bạn đọc