Chìm nổi cùng hương thời gian

08:48 21/01/2018

Trong giới sáng tác, thường thì cái tên tác giả nổi lên hay chìm đi phụ thuộc ở sức thuyết phục, chất lượng, giá trị tác phẩm của họ. Nhưng lại có những người tên thì nổi như cồn mà công chúng tìm kiếm mãi vẫn không thấy được tác phẩm nào khả dĩ. Ngược lại, có người còn xa lạ với số đông công chúng nhưng đã có được một vài tác phẩm có tiếng vang. Người nhạc sỹ tôi nhắc đến trong bài viết này ở vào trường hợp cuối cùng.

Ý kiến bạn đọc