Câu đối vui tặng kẻ tình địch

11:00 14/05/2009

Kịch tác gia Vi Huyền Đắc (1899 - 1976) được xem là một trong những người tiên phong trong nền kịch nói Việt Nam. Các vở "Kim tiền" (Giải thưởng Tự lực văn đoàn 1937),  "Ông Ký cóp" của ông từng được công diễn và gây tiếng vang trong công chúng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám.

Ý kiến bạn đọc