Nhạc sĩ Trần Hoàn:

Câu chuyện về bài hát cuối cùng viết cho sự giã biệt

08:00 17/08/2015

Nghe đã lâu, rằng nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003) có một bài hát linh cảm cho cuộc giã biệt "con tàu trần thế", viết trên đất Đồng Hới - Quảng Bình đã gây xúc động cho bao người. Tuy nhiên, khi tôi tìm đọc tổng tập "Trần Hoàn, cuộc đời và sự nghiệp", do NXB Hội nhà văn ấn hành, nhân ngày giỗ đầu nhạc sĩ Trần Hoàn (23/11/2004) thì tịnh không thấy có một dòng thông tin nào về bài hát ấy cả.

Ý kiến bạn đọc