Các tác giả “ăn theo” những cuốn sách nổi tiếng

15:50 01/12/2020

Ý tưởng viết tiếp câu chuyện về những nhân vật yêu thích hoặc đơn giản là những nhân vật nổi tiếng cũng xưa cũ như chính văn học. “Không có gì ngạc nhiên, nếu phần hai của cuốn sách được xuất bản bởi một nhà văn khác, vì một câu chuyện được nhiều người kể lại là điều hoàn toàn bình thường”, - Alonso Fernández de Avellaneda, cha đẻ của nhân vật “Don Quijote giả” nói về những cuốn tiểu thuyết thời bấy giờ như vậy.

Ý kiến bạn đọc