Bức tường vẫn trắng sang nhau

08:46 04/06/2018

Từ Ngàn Phố. Một cái tên mọi người đoán già đoán non có liên quan tới miền Trung Nghệ Tĩnh. Ở đó có con sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu. Nhiều người đã tưởng nhầm như vậy. Song, không phải thế. Ông ấy là Nguyễn Tuấn...

Ý kiến bạn đọc