Boók Núp

16:00 17/10/2006

Cái đặc biệt nhất của Anh hùng Núp là sự giản dị hồn nhiên như lá, như hoa, như trái của núi rừng. Và cũng chính vì có vẻ đẹp hồn nhiên đó mà ông trở nên gần gũi thân thiết với không chỉ bà con Bah Nar mà còn đối với bà con tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên.

Ý kiến bạn đọc