Bộ sách khoa học nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam ra đời như thế nào?

07:55 03/06/2019

Bộ sách nông học đầu tiên của Việt Nam  hoàn thành năm Kỉ Tị 1749, tên sách là "Minh nông chiêm phả" (MNCP) tác giả là Trần Cảnh.

Ý kiến bạn đọc