Báo chí công khai đấu tranh tại đô thị ở Sài Gòn trước 1975

08:26 06/05/2019

Giáo sư Trần Văn Giàu trong tiểu luận “Lược sử báo chí Thành phố Hồ Chí Minh” từng khẳng định: “Sài Gòn là thành phố có nhiều báo chí yêu nước và cách mạng hoạt động công khai giữa lòng địch”.

Ý kiến bạn đọc