Bài thơ làm thi tiên Lý Bạch phải buông bút

15:00 26/10/2006

Đó là bài thơ “Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu (? - 754), người Biện Châu, (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), đậu Tiến sĩ đời Đường Huyền Tông, làm đến chức Tư huân viên ngoại lang, đề ở Lầu Hạc Vàng.

Ý kiến bạn đọc