35 năm một cuộc thi thơ

08:00 05/10/2007

Lại sắp đến mùa xét và trao giải thưởng của các hội văn học nghệ thuật, tôi chạnh nhớ đến những cuộc thi, những giải thưởng mà ai cũng tâm phục khẩu phục. Nhìn lại những điều tốt đẹp đã qua, mong góp phần tìm ra giải pháp khắc phục cho những hạn chế của mấy mùa xét giải gần đây, âu cũng không phải là điều uổng phí.

Ý kiến bạn đọc