Day dứt

08:00 22/02/2016

Vừa nghe May rụt rè trình bày ý định ra chợ bán hàng, Thích sừng sộ: “Mày không kiếm được việc nào tử tế hơn à? Chường mặt ra đường thế, mày không thấy xấu hổ à? Cứ chịu khó đợi, tao tìm việc cho!”. Hôm sau đi làm về, chưa thấy mặt đã nghe Thích hớn hở: “Cái May đâu? Tao tìm được việc cho mày rồi. Hết ý con bà Tí nhé!”. May nín thở chờ đợi. 

Ý kiến bạn đọc