Vụ án trong quán trọ

11:37 25/12/2020

Tất cả những người ở trong khách sạn đều bị tiếng cãi nhau đánh thức dậy và họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi ông chủ nhà trọ đến phòng của Lã Đồng thấy anh ta và một người khách trọ khác đang định đánh nhau. Ông chủ nhà trọ khuyên can hai người và hỏi họ chuyện gì đã xảy ra.

Ý kiến bạn đọc