Vết hoa

08:02 06/03/2017

Mười lăm tuổi, tôi biết mình yêu nàng. Cô gái nhỏ mặt phơi ngoài ô cửa kiệu hứng những cánh hoa rơi. 

Ý kiến bạn đọc