Vật chứng

08:00 13/05/2015

Elena Davidson đang nóng ruột đợi chồng đi làm về sau buổi chiều cuối tuần. Lúc gần sáu giờ nàng nghe tiếng bánh xe hơi dừng trước cổng, rồi tiếng cửa xe dập mạnh và tiếng chân băng ngang cửa sổ. Sau rốt là tiếng mở ổ khóa cửa chính.

Ý kiến bạn đọc